Om Teknik AS

Teknik AS

Teknik AS driver med salg, service og årskontroller på vaskeanlegg og renholdsutstyr. I tillegg er vi Norges eneste importør av et bredt sortiment av kjemi.

Vårt fokusområde

Vårt hovedfokus er å levere avtalt kvalitet til avtalt tid.

Teknik bidrar til bedre miljø

Vi etterstreber å ha alle våre produkter svanemerket og at de følger en grønn linje. Våre ansatte har Det leveres datablad på alle produktene våre.

Vårt forsøker hele tiden være i forkant når det gjelder å ta i bruk teknologi som sparer miljøet for unødvendig forurensning, samt at vi ønsker at våre produkter skal være et godt miljøvennlig alternativ. I tillegg fokuserer vi på at avfall skal få en miljøriktig etterbehandling. Vi har som standard å ta tomgods tilbake fra kunder for sikker gjenvinning.

Oppstart av Teknik AS

Geir Rosmo har drevet med vask og kjemikalier siden 2000 og i februar 2012 startet Geir Rosmo selskapet Teknik AS. I dag har Teknik AS kontorer og lager på Heggstadmoen 1 på Heimdal. Fra vårt kontor og lager klarer vi distribuere kjemi ut på egne biler i nærområdet eller via spesialtransport for kjemi til kunder i resten av landet. Vi har totalt 4 servicebiler som daglig er ute og har service og vedlikehold hos våre kunder.

Teknik AS har i dag 5 ansatte med over 30-års erfaring innen service. Vi har bred erfaring innen service på selvvask, storbil, personbilvask og smøre - / oljeutstyr.

Alle som leverer farlige kjemikalier, skal informere om stoffenes egenskaper og anbefale hvordan brukerne kan beskytte seg selv og miljøet. Et sikkerhetsdatablad skal gi viktig informasjon om kjemikalier, slik at brukerne kan beskytte seg selv og miljøet. Vi har tilgjengelige datablad for alle våre produkter og sammen med våre kunder sørger vi for at miljøet blir vinneren.

Våre verdier

Teknik AS legger vi stor vekt på at våre ansatte skal skape ærlighet og tillit overfor våre kunder. I tillegg skal vi bidra til at våre kunder ser store fordeler i et langsiktig samarbeid med oss. Vi gjør regelmessige kontroller ut mot våre kunder for å kvalitetssikre våre tjenester og produkter.

Vi skal levere riktig kvalitet til avtalt tid og være en god støttespiller slik at våre kunder oppnår effektive leveranser.

Våre ansatte skal være kjent for god redelighet og forretningsskikk og vi skal jobbe kontinuerlig med å opprettholde vårt gode arbeidsmiljø.